Close

Proč zvolit HDPE ???

Enviromentální důvod
 • 100% recyklovatelnost obalu pro další použití – na rozdíl od PET výrazně méně energeticky náročný proces umožňující plnou opakovanou recyklaci.
 • 100% bezodpadová produkce – neshodné výrobky a přelisky znovu plastifikujeme ( regranulujeme )
  • Proces regranulace – Materiál je podrcen na frakci 8-10mm, kde je navíc odkoven a odprášen. Dále materiál prochází regranulační  linkou, kde dojdek roztavení suroviny na požadovanou teplotu zpracování cca 220-240 stupňů.Při této teplotě je tavenina tlačena přes velmi jemné síto, které má velikostotvorů 180 micronů. Při filtraci dojde k vyčištění od všech potencionálních nečistot, jako je papír, dřevo, kamínky…atd. Takto vyčištěný plast je pakgranulován do formy granulátu velikosti 2-4mm.

 • Minimalizace CO2 stopy produkce a distribuce díky moderním technologiím použitým při výrobě a logistice.
 • HDPE jako jeden z mála plastů může při správné třídění odpadů plně uniknout ze skládek  a spaloven a zamířit do druhotného zpracování. Díky přechodu k HDPE obalům v potravinářství se podařilo zvýšit objem recyklovaných obalů.
 • Inovace a přechod k HDPE u balení mléka znamená úsporu hmotnosti u použitých obalů o 25% . Průměrný obal HDPE  je v potravinářství o 15% lehčí než srovnatelný obal z jiného materiálu.
 • Pokles hmotnosti obalu snižuje Co2 stopu celého řetezce v distribuci obalu.


V čem je síla HDPE
 • Lehká váha ale masivní. Důvodem, proč kanystr o hmotnosti cca 50 g zvládne 5 litrů kapaliny, důvodem, proč výrobci automobilů používají HDPE nádrže na palivo v konstrukci automobilů – úspora hmotnosti velkých dílů jako je nádrž paliva pomáhají zlepšit spotřebu paliva a snížit zatížení Co2

 • HDPE je obal odolný vůči nárazům, chemikáliím, čistidlům, odolává teplotám -50 °C až 110 °C

 • HDPE je dlouhodobě stabilní a odolný vlivům počasí a UV– nádrž na vodu ve vaší zahradě vyrobená z HDPE vydrží a bude sloužit vaší rodině celé generace

 • HDPE odolává plísním, houbám, hnilobě a hmyzu – HDPE  je skvělé např. pro podzemní potrubí, které dodávají také pitnou vodu.

 • HDPE je snadno tvarovatelný do téměř jakéhokoli tvaru a poskytuje jeden z hlavních výhod většiny plastů: tvárnost na míru a požadavkům zákazníka.

 • Pozitivní vztah HDPE k přírodě

 • Jednoduché shrnutí výhod HDPE:

Inovace
 • Inovativní obal: schopnost posouvat hranice a dosáhnout nových milníků s inovativním využitím zařízení pro vyfukování obalů z HDPE

 • Komerční obal: Obaly HDPE nabízejí celou řadu marketingových příležitostí, např. slevování, potisk, možnost krátkodobých kampaní na obalech, změny barevných variant, atd.

kanistry obrazek

 • Bezpečný a bezpečnostní obal: jde o jediný typ obalu, který může mít buď vnější uzávěr odolný proti manipulaci, nebo uzávěr indukčního tepelného utěsnění, aby zabránil úniku a zachoval čerstvost produktu. Zároveň lze lehce odlišit nápoje, chemikálie atd. barvou provedení – ideální pro děti aby se nenapily náplně do ostřikovačů v domnění že jde o sirup.

 • Snadně použitelný obal: HDPE je jediný typ obalu, který umožňuje integrovanou rukojeť a nálevku, umožňující řízené uchopení a nalévání.