Close

Výrobní technologie společnosti DGS plast s.r.o.Vytlačovací vyfukování

Pro zpracování plastů se nejčastěji používá šnekový extrudér, do kterého vstupuje plast ve formě granulátu. Těleso extrudéru je vyhřívané topnými články, díky čemuž se materiál v extrudéru roztaví (plastifikuje). Na vytlačovacím stroji s přímou nebo příčnou vytlačovací hlavou se vytlačí polotovar – parizon. Tento polotovar, schopný plastického přetvoření, se odstřihne v okamžiku, jakmile dosáhne požadované délky. Zavřením formy dojde k vylisování hrdla a vnitřního průměru a ke svaření dna. Následně se přivede stlačený vzduch a dojde k vyfouknutí výrobku. Po ochlazení a ztuhnutí se z výrobku odstraní přetoky ze svarových ploch. Kromě možnosti používání vyfukovacího trnu se v omezené míře používá i vyfukovací jehla, která se zapíchne do parizonu. Tato část se později odstraní. Výhodou je ekonomie provozu a možnost vyrábět výrobky o mnohem větším objemu.

Co-extruze

Co-extruzní produkty jsou vyráběny procesem, který je charakterizován zpracováním jednotlivých plastů na oddělených extruderech, kde jsou plasty přivedeny teplem do plastifikačního stavu. Následně jsou dopravovány do vytlačovací hlavy požadovaného profilu, která je umístěna na hlavním extruderu. V této vytlačovací hlavě dochází k pevnému spojení jednotlivých typů plastů.

 Co-extruzním procesem vznikne:

  • multivrstvenatá struktura, kde každá vrstva vnáší do konečného výrobku charakteristickou vlastnost, např. pevnost, chemickou nebo tepelnou odolnost.
  • zlevnění výrobku, kdy vnitřní mezivrstvu tvoří např. recyklovaný materiál.
  • vrstvení jednotlivých barevných stop podle potřeb.
  • spojení více materiálů z konstrukčních důvodů, např. tvrdý plast jako nosná část a měkký plast jako těsnící požadavek.
Vstřikování:

Technologie vstřikování je takový způsob zpracování plastů a kompozitů, při kterém je potřebná dávka zpracovávaného materiálu ve formě taveniny (tekutý stav, viskózní tok) vstříknuta pomocí šneku nebo pístu velkou rychlostí z plastikační (tavící) komory do uzavřené dutiny (většinou) kovové vstřikovací formy, kde v důsledku odvodu tepla (chlazení) ztuhne v konečný výrobek. Plastikační komora je součástí vstřikovacího stroje a zásoba vstřikovaného materiálu (taveniny plastu) se v ní neustále doplňuje během výrobního cyklu.

Vyfukování preforem:

Samotné preformy (předlisky) se nejčastěji produkují z PET granulátu, který je roztaven a modifikován do požadované formy vhodné pro finální tvarování. V této fázi dochází také k případnému barvení. Výsledkem je plastová úzká plastová tuba, která má hrdlo finálního výrobku, který bude následně vyfukován.

Preforma – výlisek, který na první pohled připomíná zkumavku se závitem, má různé gramáže podle požadavku na velikost budoucí PET nádoby, která má vzniknout. Z nahřívací pece je nahřátá preforma vsunuta do kovové tvářecí formy, forma se kolem ní uzavře a preforma se tlakem vzduchu vyfoukne do finálního tvaru lahve nebo kanystru.

Výrobní stroje DGS plast s.r.o.

The Meccanoplastica group

 Kautex Maschinenbau
UES - universal extrusion service
Villani Giovanni - automazioni industriali
ENGEL
Automa

Nástrojárna

Mezi hlavní pracovní činnosti, kterými se v nástrojárně zabýváme jsou zejména servis a oprava převážně vyfukovacích forem. Zaobíráme se také vývojem nových forem, jejichž výrobu si zajišťujeme kompletně od vytvoření 3D modelu, přes její výrobu až po samotnou montáž formy.

Dále se zabýváme výrobou strojních součástí a jednoúčelových strojů včetně montáže. K výrobě používáme moderní  CNC  stroje,včetně mikronavařování. Provádíme též vyvařování zanesených chladících kanálů forem moderní technologií.